fbpx

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Mgr. Gabriela Mádrová, sídlo Hlavní 18, Ondřejov-Třemblat, 25165, provozovna Libušská 60/149, Praha 4-Libuš, 14000 e-mail: info@nutricniterapeut-praha.cz, nutricnispecialistapraha@gmail.com tel.: 720 077 712 (dále „Správce) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány: 
 • jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, bydliště, e-mail, telefonní číslo, charakter pracovní činnosti, váha, výška, obvod pasu, břicha a boků, BMI, podíl tuků, svalů, vody na celkové hmotnosti. Anamnestické údaje o zdravotním stavu, současných onemocnění, vývoji hmotnosti, stravovacích návycích, pohybové aktivitě, míře aktuálního stresu.
 1. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů: 
 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.
 • Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu komplexní analýzy a vytvoření kvalifikovaných doporučení úpravy životosprávy. 
 • Zpracovávám vaše výše uvedené osobní údaje za účelem objednané služby výživového poradenství.
 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu 3 let od první návštěvy klienta za účelem plnění objednané služby či následné spolupráce či kontrolních měření klienta.
 • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abych mohla uchovávat vaše osobní údaje, je právní důvod vyžádat si tímto váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
 • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

 Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Don`t copy text!
×
Show